Credits

Na stronie wykorzystano obrazki z następujących źródeł:

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Icons made by Dimi Kazak from www.flaticon.com